Dieren heeft:

- de Global Goals
- de mooiste rivier
- het mooiste nationaal park
- het mooiste kanaal
- de mooiste gemeente
- de mooiste fietsfabriek
- de mooiste bedrijven
- de mooiste verenigingen, stichtingen en 

Mooie initiatieven:

Mooie initiatieven:
- Carolinafestival
- Fietsstraat van de toekomst 
- Structuurvisie
- BIZ
- Fietspad langs Polysport
- Veluwezoooom
- Vael ouwe
- En nog veel meer..

Uitdagingen:

- Behalen van Global Goals
- Social Return On Investment
- Energietransitie
- Participatie en de nieuwe Omgevingswet
- Klimaatverandering

Nieuwe Dierense stichting zet de Fietsop1

Fietsop1. Het nieuwe initiatief wordt gesteund door verschillende organisaties, zoals Stichting Beleef het Kanaal, Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom, Stichting IJsselsloep Dieren en de ondernemersverenigingen DELS en OCR.

Doelstellingen in de oprichtingsacte zijn ‘het bevorderen van de fiets (onder anderen veiligheid en vriendelijkheid) in Nederland, door positieve interacties te bewerkstelligen tussen Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Omwonenden. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Door het omarmen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Global Goals met de fiets als bindende factor en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is en/of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Fietsop1 tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van activiteiten, evenementen en verkeersinrichting van de (openbare)ruimte dat het fietsen aanmoedigt in Nederland.’

Dat is nog eens een doelstelling waarmee je royaal alle kanten op kunt als het gaat op het bevorderen van de belangen van de fiets en de fietsers.

Initiatiefnemers

Image
Foto: De oprichters van Fietsop1, Robbert Volker, notaris Joke de Kroon, Ben Denekamp en Jaap van der Eerden

Robert Volker

Penningmeester

Spoorstraat 11
6953 BW Dieren
0313 496 816

Ben Denekamp

Voorzitter

Denwel Advies

P van Anrooylaan 19
6952 CW Dieren
06-53731589